Kratak istorijat društva
  • AD "Banatski Despotovac" iz Banatskog Despotovca osnovano je 1946.g.kao zadruga. 1971.g. je registrovano u OOUR pri „Poljoprivredno dobro" Zrenjanin u sastavu IPK „Servo Mihalj" iz Zrenjanina. Godine 1990. „Poljoprivredno dobro" se rasformira, tada se OOUR „Banatski Despotovac" iz Banatskog Despotovca transformiše u DPP "Banatski Despotovac" Banatski Despotovac i kao takva organizacija posluje sve do 22.12.2003.godine kada je privatizovano.Većinski vlasnik postaje ERIĆ MILOJKO iz Odžaka. Registracija je izvršena u A.D."BANATSKI DESPOTOVAC" Banatski Despotovac dana 04.03.2004.godine. (registarski uložak 1-741, a poslovodni broj FI 939/2004.).
  • Preduzeće posluje u sistemu PDV pod brojem 128416674
  • Preduzeće spada u srednje preduzeće po veličini.
  • Većinski vlasnik poseduje 73,80% kapitala.
  • Sitni akcionari 26,20% kapitala.
  • Preduzeće u okviru svog poslovanja ima razvijene kooperantske odnose sa poljoprivrednim proizvodjačima, kao i poljoprivrednu apoteku.
  • AD „Ваnatski Despotovac" se bavi isključivo ratarskom proizvodnjom i to: proizvodnja semenske i merkantilne pšenice, semenskog i merkantilnog kukuruza, suncokreta i šećeme repe.
  • Prosek radnika u 2011.godini je 46 radnika.