Kontakt
a.d. "Banatski Despotovac"
trg Dušana Ćubića 1
23242 Banatski Despotovac

Matični broj: 08035512
PIB: 101164370
Fax: 023 3879 580
e-mail: adb.despotovac@gmail.com
Ovlašćeni direktor
Milan Nikolić
tel: 023/3879 013
Računovodstvo
tel: 023/ 3879 581

Kooperacija
tel: 023/ 3879 006

Ekonomija
tel: 023/ 3879 004